บริษัท เดลิฟาส จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ ระบบ Fiber Optic ให้กับหน่วยงานต่างๆ จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจตลอดมาเป็นเวลา 10 ปี  โดยอุปกรณ์ทั้งหมดได้ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับ Nokia, AIS, Huawei ในโครงการ OSP FTTX, WIFI, DSLAM เป็นต้น…

ทางบริษัทฯ มีนโยบายเน้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า การบริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สินค้าของเรา